X-Ray için öneriler

X-Ray önleyebilmeniz için en iyi çözümler burada! "stonar96 ve Over_Brave" katkılarıyla.

Genel

Anti-Xray, paper.yml yapılandırma dosyasında her dünya için yapılandırılabilir. Anti-Xray için herhangi bir ayarı değiştirdikten sonra sunucunuzu yeniden başlatmanız gerektiğini unutmayın.

/reloadKomutu yürütmek (bunu asla yapmamalısınız), ayarları zaten yüklü olan dünyalara uygulamaz. Bu konu hakkında "Ana sunucu dosyaların optimizesi" konusunda açıklama yapmıştık.

Temel olarak Anti-Xray'in iki farklı modu vardır. engine-mode: 1belirtilen cevherleri dünya tipine bağlı olarak "sahte bir şekilde" taş, netherrack veya endstone blokları ile engine-mode: 2 modu ise müşteriye bir yığın paketi gönderildiğinde belirtilen sahte cevherleri rastgele yerleştirir veya değiştirir.

Sunucunuzda Xray kullanan bir oyuncu için, modlar arasındaki farkın nasıl görüldüğüdür.

engine-mode: 1hesaplama açısından daha az yoğundur ancak engine-mode: 2Xray'i önlemek için daha iyi çalışır. Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi engine-mode: 1mükemmel değil çünkü sadece tamamen katı bloklarla kaplı cevherler gizlenebiliyor. Bu, örneğin mağaralarda havaya maruz kalan cevherlerin hala görünür olduğu anlamına gelir.

Önerilen ayarlar

world-settings:
default:
anti-xray :
enabled: false
engine-mode: 1
# Maksimum blok yüksekliği, korumanın çalışması için gereken yüksekliği (y koordinatı) kontrol eder.
# Yalnızca 16'nın tam sayı katları olası değerlerdir.
# Başka bir değer belirtilirse, 16'nın en yakın katına yuvarlanır.
max-block-height : 64
# Güncelleme mesafesi, bir bloğun, gerçek blokları istemciye gönderen blok güncellemelerinin yarıçapıdır.
# Yalnızca 3 geçerli seçenek vardır: 0, 1 ve 2.
# 2'den büyük bir güncelleme yarıçapı varsayılan olarak 2'dir. 0'dan küçük bir güncelleme yarıçapı varsayılan olarak 0'dır.
# 0 olarak kullanmayın. Bu sadece bir test modudur.
update-radius: 2
# Lava temas eden blokların karartılıp kapatılmayacağı.
# Taş benzeri olmayan cevher dokularıyla iyi çalışmaz.
lav-obscures : false
# Paper.antixray.bypass yetkisinin aktifleştirilmesini ayarlar.
# İzin eklentinize bağlı olarak bu, performans sorunlarına neden olabilir.
use-permission : false

Motor modu 1

# engine-mode 1: Gizli bloklar, dünya tipine bağlı olarak stone, netherrack veya end_stone ile değiştirilir.
# "air" bu listede yok sayılır.
# Zindan sandıklarını saklama şansı yok ama gömülü hazineler gizlenecek.
hidden-blocks:
- chest
- coal_ore
- deepslate_coal_ore
- copper_ore
- deepslate_copper_ore
- diamond_ore
- deepslate_diamond_ore
- emerald_ore
- deepslate_emerald_ore
- gold_ore
- deepslate_gold_ore
- iron_ore
- deepslate_iron_ore
- lapis_ore
- deepslate_lapis_ore
- redstone_ore
- deepslate_redstone_ore
# engine-mode 1: Yedek blok kullanılmaz. Bu listenin hiç bir anlamı yoktur.
replacement-blocks:
- oak_planks
- stone
# world_nether: Dünya ismi değişikse, değiştirilmelidir.
world_nether:
anti-xray:
max-chunk-section-index: 7
max-block-height: 128
hidden-blocks:
- ancient_debris
- nether_gold_ore
- nether_quartz_ore
# world_the_end: Dünya ismi değişikse, değiştirilmelidir.
world_the_end:
anti-xray:
enabled: false

Motor Modu 2

# engine-mode 2: Gizli blokları rastgele yerleştirir.
# Sandık veya doğurucu gibi tile entityler bu listede yok sayılır.
# Aynı bloklar, bu listeye birden çok kez eklenebilir, eklenme sayısına göre blokların gizlenmesinde daha çok kullanılır.
# Buraya "air" ekleyebilirsiniz, böylece çok sayıda delik oluşur.
# Bu mağara buluculara karşı iyi çalışır fakat tüm oyuncular için istemci FPS düşüşlerine neden olabilir.
hidden-blocks:
- air
- copper_ore
- deepslate_copper_ore
- diamond_ore
- deepslate_diamond_ore
- emerald_ore
- deepslate_emerald_ore
- gold_ore
- deepslate_gold_ore
- iron_ore
- deepslate_iron_ore
- lapis_ore
- deepslate_lapis_ore
- mossy_cobblestone
- redstone_ore
- deepslate_redstone_ore
# engine-mode 2: "replacement-blocks" ve "hidden-blocks", "hidden-blocks" ile rastgele değiştirilir.
# Sandık veya doğurucu gibi tile entityler gizli bloklarda yoksayılacak.
# Tile entity, değiştirilen blokların arasına eklenebilir.
# Air, nereye eklendiğine bakılmaksızın değiştirilmeyecektir.
replacement-blocks:
# Sandık tile entity olduğu için "engine-mode: 2"'de koyulamaz.
# Fakat buraya sandık eklerseniz, "max-chunk-section-index" ayarını artırırsanız, gömülü hazine sandıklarını gizlecektir.
- chest
- amethyst_block
- andesite
- budding_amethyst
- calcite
- deepslate
- diorite
- dirt
- granite
- gravel
- oak_planks
- smooth_basalt
- stone
- tuff
# world_nether: Dünya ismi değişikse, değiştirilmelidir.
world_nether:
anti-xray:
max-chunk-section-index: 7
max-block-height: 128
hidden-blocks:
- air
- ancient_debris
- bone_block
- glowstone
- magma_block
- nether_bricks
- nether_gold_ore
- nether_quartz_ore
- polished_blackstone_bricks
replacement-blocks:
- basalt
- blackstone
- gravel
- netherrack
- soul_sand
- soul_soil
# world_the_end: Dünya ismi değişikse, değiştirilmelidir.
world_the_end:
anti-xray:
enabled: false

Ekstra eklenti önerisi

AntiAura

Uygun fiyata alınabilecek, güçlü hile önleyicilerdendir.

X-ray koruması oldukça güçlüdür ve ChestESP tarzı hileleride engelleyebilmektedir.

Hile yazılımı kullandığınızda gördüğünüz.
X-ray kaynak paketi kullandığınızda gördüğünüz.